Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

tesknoty
7484 76ea
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaMartwa13 Martwa13
tesknoty
4680 ab3b 500
ig @borkography
Reposted fromsoftboi softboi viapozdrawiam pozdrawiam
tesknoty
2710 9535 500
Reposted fromsoftboi softboi viapozdrawiam pozdrawiam
tesknoty
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viasoko soko

June 17 2019

tesknoty
Reposted fromnordern nordern via8agienny 8agienny

June 11 2019

tesknoty
4529 b60e
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMartwa13 Martwa13
tesknoty
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości. 
— Fernando Pessoa
Reposted fromlovvie lovvie vianylony-z-baltony nylony-z-baltony

June 08 2019

4535 68c4 500
Reposted fromcroiea croiea viawishyouwerehere wishyouwerehere
1229 2907 500

marysiaghirardi:

Przymorze, 12 2014

Reposted fromacarro acarro viaoxygenium oxygenium

June 07 2019

tesknoty
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viamattburcok mattburcok
tesknoty
1360 dabe 500
by Megan K Eagles
instagram | website
tesknoty
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
tesknoty
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są wiec nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera - Żart
Reposted fromhwaiting hwaiting viawestern-feeling western-feeling

June 04 2019

0032 45da 500
tesknoty
4665 5527
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viamemez memez
tesknoty
8560 ff89
Reposted fromsoftboi softboi viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
3909 38af
Jack Kerouac in NYC (1959)
tesknoty
9129 7807
Reposted fromshakeme shakeme viapurplecarbonate purplecarbonate

May 31 2019

tesknoty
way harder
Reposted fromcube cube viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl