Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2019

tesknoty
tesknoty
9493 3a6a 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaincomperta incomperta

July 08 2019

tesknoty
5855 b609
"Sharp objects" 
Reposted fromwwannie wwannie viahormeza hormeza
tesknoty
7641 e19c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza

July 04 2019

tesknoty
Reposted fromuhuh uhuh viaeskapiza eskapiza
tesknoty
0364 f8e4 500
Reposted fromhagis hagis vianaiwna naiwna

June 30 2019

tesknoty
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute viaxannabelle xannabelle
tesknoty
8673 520c 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
tesknoty
2184 9713
Reposted fromretaliate retaliate viadirtyliar dirtyliar
tesknoty
4652 f256 500
Good Fortune, René Magritte, 1919.

June 18 2019

tesknoty
7484 76ea
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaMartwa13 Martwa13
tesknoty
4680 ab3b 500
ig @borkography
Reposted fromsoftboi softboi viapozdrawiam pozdrawiam
tesknoty
2710 9535 500
Reposted fromsoftboi softboi viapozdrawiam pozdrawiam
tesknoty
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viasoko soko

June 17 2019

tesknoty
Reposted fromnordern nordern via8agienny 8agienny

June 11 2019

tesknoty
4529 b60e
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMartwa13 Martwa13
tesknoty
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości. 
— Fernando Pessoa
Reposted fromlovvie lovvie vianylony-z-baltony nylony-z-baltony

June 08 2019

4535 68c4 500
Reposted fromcroiea croiea viawishyouwerehere wishyouwerehere
1229 2907 500

marysiaghirardi:

Przymorze, 12 2014

Reposted fromacarro acarro viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl