Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

6202 e33f

joshunf:

if a dancing pikachu doesn’t fit in with your blog you’re running the wrong kind of blog

Reposted fromlmn lmn viajethra jethra
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viaslowostwor slowostwor

January 16 2018

tesknoty
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarudosci rudosci
tesknoty
0502 87f4 500
Reposted fromniemadokaduciec niemadokaduciec viaparadiso paradiso

January 14 2018

inappropriatewords:

zkhtr:

i need my space unless youre the right person then dont go anywhere

Why is this so accurate

Reposted fromgreggles greggles viaannanobody annanobody
5160 a322
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viafreeway freeway
tesknoty
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko

January 11 2018

tesknoty
1826 3a23
Reposted frompiehus piehus viadrainaway drainaway
4537 7bdb
Reposted fromrawriot rawriot viadrainaway drainaway
tesknoty

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
tesknoty
6538 6942
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaSenyia Senyia
tesknoty
Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromintotheblack intotheblack viafreeway freeway
tesknoty
8330 d596 500
Reposted fromlostness lostness viafreeway freeway
tesknoty
4394 b93b 500
Reposted from777727772 777727772
tesknoty
6710 cee9
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viamacielsonator macielsonator

January 08 2018

tesknoty
If you get tired, learn to rest, not to quit.
— Banksy
Reposted fromumorusana umorusana viawszystkodupa wszystkodupa
tesknoty
tesknoty
0672 c92c 500
Reposted fromherrkammer herrkammer via2708 2708
tesknoty
0685 f412
Reposted frommuszynka muszynka viafabuleux fabuleux
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl