Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

tesknoty
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viaalliwantisyou alliwantisyou
tesknoty

(...) mam stale wrażenie, że Ci czegoś ważnego nie powiedziałam. Jest to uczucie, które się zawsze powtarza, kiedy jesteś daleko. Czy śpisz na materacu, oczywiście przedtem nadmuchanym? Czy nie palisz na czczo? (...) Muszę się o Ciebie trochę martwić, bo to należy do całokształtu uczuć, jakie żywię do Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś goły czy w ubraniu, w kapeluszu czy bez.

— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Reposted fromslowostwor slowostwor viaslowostwor slowostwor

July 11 2017

9679 e698 500
Reposted fromnudes nudes viaLuukka Luukka
tesknoty
imageimageimageimage
Reposted fromfriends friends viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

July 05 2017

tesknoty
7541 fdc2
Reposted fromkarahippie karahippie viawarkocz warkocz
tesknoty
2848 28c4 500
Reposted fromfelicka felicka viawarkocz warkocz
tesknoty
4465 5af4
Reposted from3ch0 3ch0 viawarkocz warkocz
5000 cf7f 500
Reposted fromhorrified horrified viazurawianiaczka zurawianiaczka
I can’t think of anything but nights with you.
Zelda Fitzgerald to F. Scott Fitzgerald, 1919  (via thecityofdreaming)

July 01 2017

tesknoty
3823 e1b7 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasilence89 silence89
tesknoty
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viairmelin irmelin
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viairmelin irmelin
tesknoty
4774 def2 500
Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viaciarka ciarka

June 30 2017

tesknoty
Reposted fromdobby dobby viaalliwantisyou alliwantisyou
tesknoty
tesknoty

June 29 2017

tesknoty
3936 453d
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakotfica kotfica

June 27 2017

2179 d68e

From “Feels Like We Only Go Backwards” video.

Reposted fromtwice twice viaslowostwor slowostwor
6659 aebb 500

recreating some of my smashing hits from 2014 or something like that

Reposted fromerial erial viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl